ewys mobil 189Kan man andas Frigörande Andning på egen hand?

När jag påbörjade min utbildning till andningspedagog hävdade flera att en person som andats tillsammans med en utbildad andningspedagog ett antal gånger, själv kunde andas frigörande på egen hand.Frigörande andning är en friskvårdsmetod, där du på djupet möter undanträngda och gömda känslor. Att möta dessa ger möjlighet att minska vardagens begränsningar.

Som diplomerad andningspedagog och med över 15 års erfarenhet av egen och andras andning. resonerar jag så här: Jag skulle själv inte utsätta mig för det tillstånd av att känna mig utlämnad och sårbar, som ofta kan ske under en session, utan att ha ett professionellt stöd. Någon som kan påminna mig om att det är ett minne som ger upphov till känslan, fysisk förnimmelse och annat sanaugustinsom kan upplevas och ge tryggheten om att jag både är här och nu samtidigt som detta minne är så tydligt och klart för mig.

En person som kan ge mig stöd och eventuell guidning, som jag kan samtala med och gå igenom händelseförlopp, känslor och minnen med. En person som är erfaren och insatt i förlopp, teknik och väl förtrogen i vad Frigörande Andning kan innebära. Vill du andas kontakta en diplomerad Andningspedagog. De flesta finns listade på www.andning.info, mig hittar du här och kontakta mig gärna på ewy när väewy@ewylindgrenhenningstedt.se om du har frågor eller funderingar.

photo_00304Mediciner

Frigörande Andning är en friskvårdsmetod där vi kommer i djup kontakt med oss själva. Vissa mediciner påverkar oss mera än andra. Det är också individuellt hur olika mediciner påverkar oss. Väljer man att prova Frigörande Andning är det viktigt att vara frisk, så frisk man nu kan vara. photo_00235Det innebär att en andningspedagog kan avböja att starta upp processen med en individ på grund av medicinering eller sjukdom. Det blir svårt att nå kroppsminnen och känslor om en person är ”avtrubbad” av mediciner eller lider av psykisk sjukdom.Couple on Beach

Christina CGär  en mångsysslare, att ha flera intresseområden kan både berika och försvåra, säger hon. Yrkesmässigt är rättspsykiater och anlitas av domstolar och olika myndigheter som önskar expertutlåtande, särskilt i samband med särskilt svåra våldsbrott. Hon har skrivit fackböcker, men längtar nu efter att skriva något helt annat, där hon kan få leka med fantasin också. Sedan unga år designar hon och syr kläder. På somrarna har det alltid varit trädgården som gäller. På vintrarna reser Christina gärna och deltar aktivt i biståndsarbete (helpintime.se). ewys mobil 043

En passion är att tillverkar hudvårdsprodukter. Lyckan är att uppfinna en formel och göra en kräm som hjälper för ett visst problem. Arbetet med krämer ger både intellektuell stimulans och möjlighet att drömma sig bort i olika dofter och konsistenser. Utmaningen är att använda naturliga ingredienser,  det ska ge rent samvete att använda mina produkter. Nej, hon säljer inte, valet är själva passionen!  Det som gör gott både för kropp och själ! Hon har ett genuint intresse för vad man kan göra med enkla ingredienser och av naturenliga terapiformer, som till exempel andning. Du kan läsa mer på hennes hemsida: Christinas Hemsida!   

Andning ett sätt att möta och bearbeta – den är viktig och alla påverkas!Woman with Arms in the Air

På sätt och vis kan man säga att livet börjar med ett första andetag. Och det slutar med ett sista. Och däremellan andas vi så länge vi lever. Andningen spelar en större roll för vårt kroppsliga välbefinnande och för vårt känsloliv än vi kanske tänker på.

 

Personer med vissa sjukdomar i andningsorganen får lära sig andningsteknik, dra djupa andetag, att andas mot motstånd, att hålla andan mm. Barn med krupp får andas i ångtält eller andas in mediciner. Vi kan få syrgas vid behov. Den som skall dyka måste lära sig att andas på rätt sätt, den som är bergsklättrare måste tänka på andningen osv. Vi har en medfödd förmåga att t.ex. hålla andan, som utnyttjas vid t.ex. babysim.Infant Grasping Mother's Finger

 

Om någon andas fort, tolkar vi det som att personen är andfådd eller kanske upprörd. Den som andas långsamt och regelbundet är väldigt avslappnad eller sover rent av.  Vi kan utläsa mycket av hur andra mår genom att tolka deras andning. Hur många småbarnföräldrar har inte smugit sig in till barnen för att höra om de sover lugnt?

 

På motsvarande sätt kan man påverka sin hälsa, både fysiskt och psykiskt, genom att medvetet kontrollera andningen, så att den bidrar till att under en stund skapa det känsloläge vi eftersträvar.

photo_00235

Andningsövningar används i många länder och i många olika kulturer, inom t.ex. yoga, hypnos och meditation, i avslappningsövningar, för att underlätta insomningen, för att skärpa tankeförmågan, för att få kontakt med djupt liggande känslor, osv.

 

Jag har sett personer som varit som förstenade i en djup sorg, men som genom andningsövningar kunnat släppa efter, våga låta sorgen komma ut och gråten med den. Och upplevt det som en stor befrielse, kunnat läka inombords och sedan gå vidare med sina liv. Och detta är stort! Om inte det är bot för själen, så vet jag inte vad som skulle kunna vara det.Businessman Jumping at Beach

Christina Gustavson

Du känner väl till att 30 mars handlar det om Medveten andning, dags att anmäla sig!

 

 

Frigörande Andning historiskt

Andningen är central för vår överlevnad och i nästan alla äldre kulturer, känner man till att den använts för att i olika syften nå andra medvetandetillstånd. Även inom de religiösa områdena kan man hitta att andningen används. Exempelvis sufierna inom islam använder en speciell andningsteknik, för att nå ett tillstånd närmare GUD/ALLAH.ewys mobil 189

Ordet ande och andning är sammanknippade och i många språk är ordet för andning och ande identiska eller nästintill.

Frigörande Andning kan sägas ha sina rötter i rötter i den asiatiska läkekonsten, Jungs teorier om exv det kollektiva medvetandet och Wilhelm Reichs kroppsterapier. Frigörande andning kallas också Rebirthing och det finns andningspedagoger över hela världen. Under 1970-talet experimenterade några av rebirthingens grundare med att andas i varmvatten och ihopkrupna i sovsäck för att uppnå en högre medvetandegrad. De upptäckte att det gav hälsosamma effekter, i form av kroppsförnimmelser som ledde till personlig utveckling.sanaugustin

Det har hänt mycket med frigörande andning sedan dess och idag arbetas det med att hitta ett gemensamt curriculum för andningspedagogutbildningar i hela världen. Årligen sker konferenser där kunskapsutbyte och diskussioner sker. Bo Wahlström och Lena Kristina Tuulse är de pionjärer som tog frigörande andning till Sverige och startade utbildning för andningspedagoger.

Gunnel Minett har gjort ett omfattande researcharbete och skriver populärvetenskapligt fortlöpande kring historia, utveckling och forskning knutet till detta område.

Internationellt finns en organisation IBF, International Breathwork Foundation. Så här beskriver de andningens betydelse:

DSC00787The International Breathwork Foundation is a world-wide network of people from different traditions and professions who are inspired by and interested in the practice of Conscious Breathing and Breathwork. The IBF warmly welcomes everyone who is interested in breathing as a tool for mental, physical, emotional and spiritual well-being.

The purpose of the IBF is to promote a heart-centred approach to Breathwork, its theory and practice, for the expansion of consciousness and for personal and global transformation.

Själv har jag fjorton års erfarenhet av att jobba med frigörande andning och hjälpa människor vidare i livet!Businessman Jumping at Beach Under den tiden har mycket hänt, många forskningsresultat kommit fram som pekar på att frigörande andning kan göra skillnad.

Nyfiken på andning? Du kan lista dig och få nyhetsbrev och 21 anledningar att jobba med sin andning. Prenumerera här nedan

 

 

Hur känns det?

universumSvävande i mitt eget universum

Jag känner mig fullständigt euforsisk, jag svävar i mitt eget Universum. Det är mörkt och jag ser massor av stjärnor på himlavalvet, där jag också liksom flyter i ett viktlöst tillstånd…..runt i mitt universum…

Jag är mitt i en frigörande andningssession och mår utomordentligt bra! Det känns spännande, tryggt och jag bara är i känslan av tyngdlöshet, lycka, kärlek och frihet. Trots att jag är i detta tillstånd är jag på ett plan fullt medveten om att jag ligger på en madrass i en lokal i Umeå hos min andningspedagog. Så är det i frigörande andning man har bägge perspektiven under sessionen. Det är ett viktigt inslag i processen för att skilja på det som varit och nuet.DSC00154

Denna upplevelse skedde efter det att jag andats ett antal gånger. Varje gång lika spännande och oförutsägbar. Sorg, ilska, frustration, glädje olika känslor dök upp under sessionerna som jag kände igen och oftast kunde härröra till tidigare händelser i mitt liv. Ett stort trauma från min barndom blev mycket tydligt och jag förstod att det påverkade mig i många av livets val. Det blev mycket tydligt för mig vad jag letade efter. Ingen andningssession är den andra lik, nya upplevelser och känslor kommer att dyka upp och ge dig möjlighet att ge acceptans och att integrera dessa i dig!

Jag är utbildad och diplomerad andningspedagog men över tretton år erfarenhet av att hjälpa människor till ett rikare liv!Infant Grasping Mother's Finger

50-årspresenten 015DSC01002Det är vanligt att vi andas för grunt, för snabbt och för ofta! När för mycket koldioxid lämnar kroppen, ger det signaler till receptorer i våra stora artärer, som gör att andningscentrum i kroppen reagerar med en nervimpuls och kroppen andas in. Koldioxiden ”vädras” ut och nytt syre tillsätts i blodet. För hög koldioxidhalt, stimulerar receptorerna som ger en nervimpuls, andningsmuskulaturen reagerar med en inandning. Just balansen mellan koldioxidhalten och syrehalten i blodet är otroligt viktig för att kroppens olika funktioner ska fungera på bästa sätt. Att gå kurs i Medveten andning kan hjälpa dig och ge dig en bättre hälsa men också så mycket mera…lista dig här intill få en HELT GRATIS andningsdiagnos och 21 anledningar varför du ska lära dig om din andning och öka din medvetenhet!

Hyperventilering är inte ovanligt, men den behöver inte se ut som i amerikanska filmer då de uppmanas andas i en papperspåse. Hyperventilering är då andningen ligger högt upp i bröstkorgen och andetagen är korta, grunda och snabba. Lugnt sittande bör du ha cirka 13 andetag/minut. Normalt bör andningen ligga på 12 – 14 andetag/minut för män och 14 – 15 andetag/minut för kvinnor.

Hur var din andning vid första räkningen? Hur var den vid andra räkningen? Vilken var skillnaden? Sänkte du antalet andetag eller var det exakt lika många andetag?

Om vi utvecklat hyperventilering fortsätter vi att andas snabbt oavsett vad vi gör, detta påverkar kroppen dramatiskt och påverkar diafragmans rörelse, det kan till och med utvecklas till kramp. Denna andning leder till ej fullständig andning som i sin tur påverkar lungornas utrymme, det minskar. Med den begränsade lungkapaciteten detta medför får vi mindre syre för varje andetag. De flesta kompenserar omedvetet detta med ett ökat antal andetag/minut. Kortare andetag, snabbare andning. Kroppen mister för mycket koldioxid, som är ytterst viktigt för att upprätthålla rätt syra/bas balans i kroppens system. En balans som är nödvändig för en riktig ämnesomsättning på cellnivå. En ganska liten förändring i syra/basbalansen kan påverka den kemiska reaktioner på cellnivå vilket kan leda till att en del blir långsammare och andra snabbare, detta påverkar främst njurar och kan öka risken för diabetes.Woman with Arms in the Air

Forskning visar att andningsproblem, dvs när vi inte andas fullständigt och nyttjar hela andningsapparaturen (buk, lungor) leder detta till; huvudvärk, koncentrationssvårigheter, yrsel, andnöd, kalla händer och fötter, muskelspänningar, irritation, överreaktioner mm Du som fått ett mejl om personlig och fördjupad diskussion kring din andningsdiagnos…..skicka ett mejl!

DSC00999Hur går Frigörande Andning till

Frigörande andning sker genom att man liggande på ett tunnare underlag. Först görs en övning i syfte att uppnå djup och total avspänning. Därefter fokuseras ytterligare på andetagen och dessa övergår i en rytmisk andning. Hur den ser ut kan variera utifrån den enskilda individen. En andningscykel genomförs. Den kan ha lite olika längd, beroende av individens enskilda behov. Energicykelns längd varierar och brukar normalt ligga på 1,5 timme men kan ta upp till 3 timmar.

Sessionen avslutas med ett uppföljande samtal. Normalt behövs cirka 10 sessioner, men det kan variera mellan individer, i kontinuerlig tidsföljd för att gå igenom kroppens minnen och ge möjlighet att ge de känslor som är knutna till minnena acceptans. Efter varje session ökar energin hos individen och det är mycket vanligt att olika utresningar sker, många rensar i garderober, kommer på att göra sig av med ”skräp” som de bär på. Man får mycket gjort.

När individen genomfört det antal sessioner som behövs för just hen, brukar många återkomma för någon andningssession inför ett större projekt eller så, i syfte att öka energiflödet och skärpa koncentrationen inför detta.rörelsedans

Table Set for SederDet  hände saker när jag andades, jag kom i kontakt med känslor som fanns lagrade i kroppen. En del som minnen andra var mer som sår. Varje andningstillfälle ökade min egen kännedom om mina känslor och hur de påverkade mig. Rädsla, ilska, sorg våra känslor är mångfacetterade. Olika teman tycktes kroppen vilja ta upp och den bestämde själv takten, inte jag med mitt intellekt. Trots omtumlande upplevelser, kände jag en otrolig nyfikenhet inför varje andning…vad skulle kännas och poppa upp denna gång? Varje tillfälle med två perspektiv mitt inre och mitt yttre, nuet och det förgångna, alltid medveten om var jag fysiskt befann mig, trots starka upplevelser.DSC00161

Jag andades med en diplomerad och utbildad andningspedagog och för mig blev det ganska många andningar. Jag har andats i grupp, både mindre och riktigt stora. Upplevelsen blir annorlunda och energin kraftfullare i en grupp.DSC00154

fot-i-sand

För mig gav andningen mig livet tillbaka. Min energi ökade, jag kunde slappna av, jag sov bättre och började tänka på vad livet betyder och är. För mig blev det viktigt med miljö, natur och människorna. Jag gjorde stora förändringar men med små steg. På ett personligt plan skedde enorm utveckling, som ledde till att jag sa upp mig från mitt jobb!

Under min utbildning fick jag vid flera tillfällen möjlighet att testa mina gränser och prova helt nya saker, blev uppmuntrad att skriva och reflektera. Tänk att jag kan slå av en planka med ett karateslag eller barfota vandra på glödande kol (570 grader Celsius) utan att vare sig ha smärtor i handen eller brännblåsor på fotsulorna, det är starka upplevelser som till viss del präglar en långt in i mitt innersta samtidigt som vissa floskler om tankens kraft…bleknar….DSC00772

HELA SVERIGE ANDAS genomfördes över hela landet sista söndagen i januari, det gav ett ypperligt tillfälle att själv prova denna metod. Jag planerar att hålla ett webinarium längre fram och berätta om denna förträffliga metod. Lista di härintill så får Du information och inbjudan direkt i emaillådan….

Så här började det…för mig…

DSC00290För många år sedan nu fick jag diagnosen utbränd, jag var helt slut och orkade ingenting. Jag klarade inte av att möta människor och inte ta in nyheter eller information utan att bryta ihop. Jag skapade en egen bubbla för att hålla omvärlden utanför. Hämtade posten då andra inte gick till brevlådorna som gemensamt satt ihop i den lilla by jag bodde då. Egentligen var det väl ett friskhetstecken att jag blev sjuk! I en organisation som inte ser till människan.DSC00154

Min dåvarande chef, en mycket klok person (som ganska snart slutade sin tjänst) försökte hitta lösningar. Det gick trögt i den organisation vi jobbade inom. Själv hade han kommit i kontakt med andning via en kampsport och när det dök upp ett erbjudande från en andningspedagog frågade han om jag inte ville prova.

 

Själv tyckte jarörelsedansg att jag inte var värd någon rehabilitering eftersom jag inte visste vad jag behövde…..och det måste man väl när man är en duktig flicka! Nåväl jag försökte samla alla krafter inför en informationskväll och anmälde mig. När kvällen närmade sig insåg jag att jag inte skulle orka, inte klara av de andra som kanske skulle dyka upp. Så jag ringde upp och sa att jag inte pallar att komma. Jag förstår, sa kvinnan och erbjöd att vi kunde ses bara hon och jag. Det gjorde vi några veckor senare.

Först pratade vi lite jag och andningspedagogen, om mitt tillstånd. Om jag åt några mediciner eller hade någon kronisk sjukdom. Jag fick lägga mig på en madrass och fick ett härligt täcke som kändes skönt och omslutande. Andningspedagogen guidade mig genom en avspänningsövning och jag kände att jag blev allt avspändare och tung i kroppen. Djupt avspänd men ändå fullt medveten om att jag låg på en madrass hos en andningspedagog och började andas med en andningsteknik samtidigt började det hända saker och jag kom i kontakt med……Woman with Arms in the Air

fortsättning följer i nästa veckas blogg…..Couple on Beach

 

Kopia av CGCEMina andningar ledde mig till min  egen utveckling gjorde att jag utbildade mig till diplomerad andningspedagog, en utbildning som jag så här i efterhand inser gav oss blivande andningspedagoger en god skolning i vårt arbete med människor.Vi fick på olika sätt testa och prova , reflektera och studera våra egna referensramar, gränser och förmågor, samtidigt som vi systematiserat ökade kunskaperna om kroppen, teorier och gjorde egna empiriska studier, med handledning. Utifrån mina egna erfarenheter insåg att jag ville ge fler möjlighet att prova detta sätt att gå vidare, hitta mera energi och minska gamla minnens begränsande effekter. Jag startade mitt företag för 13 år sedan, en av de bästa saker jag någonsin gjort!

Du har möjlighet att prova på Frigörande Andning 26/1 I Umeå, då genomförs HELA SVERIGE ANDAS, Anmäl dig enkelt genom att klicka på länken!